АвторизаціяГоловна / Продукція / Проєктно-вишукувальні роботи / Можливості кошторисної програми Computer Logic Group

Програмний комплекс «Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР»

-

Програма «Будівельні Технології – КОШТОРИС ПВР» швидко і легко оцінить Ваш труд,
витрачений на створення проєктної документації.

Основні можливості програми

 1. Реалізовано розрахунок вартості проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експертизи проєктної документації на будівництво відповідно до вимог "Настанови з визначення вартості ПВР" (наказ Мінрегіону від 01.11.2021 №281).
 2. Ця версія програми підтримує методику розрахунку кошторисів на проєктно-вишукувальні роботи за старими методиками відповідно до ДБН Д.1.1-7-2000 та ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 з урахуванням змін.
 3. Реалізовано простий механізм перерахунку кошторисів, розрахованих за методикою ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 з урахуванням змін, та приведення їх у відповідність до вимог "Настанови з визначення вартості ПВР" (наказ Мінрегіону від 01.11.2021 №281). Для цього у вікні "Структура проєкту" виберіть команду на панелі інструментів "Властивості проєкту" та на вкладці "Параметри розрахунку" виберіть Індекси та Методику розрахунку відповідно до КНУ "Настанови з визначення вартості ПВР" (наказ Мінрегіону від 01.11.2021 №281).
 4. Можливий зворотний перерахунок проєкту та приведення його до методики розрахунку ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 з урахуванням змін. Для цього у вікні "Структура проєкту" виберіть команду на панелі інструментів "Властивості проєкту" та на вкладці "Параметри розрахунку" виберіть Індекси та Методику розрахунку відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 з урахуванням змін.
 5. Програма виконує перерахунок кошторисів, виконаних за методикою ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, у методику згідно з "Настановою з визначення вартості ПВР" (наказ Мінрегіону від 01.11.2021 №281) за такими правилами:

  a. Застосовуються коефіцієнти до збірників цін на проєктні, науково-проєктні та вишукувальні роботи відповідно до таблиць 1 та 2 додатка 7 Настанови.

  b. Застосовуються індексні коефіцієнти до відомчих збірників цін на проєктно-вишукувальні роботи відповідно до таблиці 4 додатка 7 Настанови.

  c. Індекси визначення кошторисної вартості проєктних робіт приводяться у відповідність до таблиці 3 додатка 7 Настанови.

  d. За наявності у проєкті підвищуючих коефіцієнтів, пов'язаних з факторами, що ускладнюють проєктування, виконується автоматична заміна цих коефіцієнтів на відповідні їм із додатка 2 Настанови.

  e. Визначення вартості проєктних робіт від вартості будівельних робіт виконується відповідно до "Настанови з визначення вартості ПВР" (наказ Мінрегіону від 01.11.2021 №281).

 6. Залежно від обраної для поточного проєкту Методики розрахунку доступні друковані форми ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 або Настанови відповідно.
 7. У вікні «Договірна ціна» реалізовано можливість збереження у файлі параметрів розрахунку договірної ціни та структури витрат договірної ціни з можливістю підключення збереженого шаблону до інших проєктів.
 8. Додано шаблон договірної ціни для структури вартості умовної проєктної організації за 1-й квартал 2021 року.
 9. Реалізовано механізм застосування до кошторисів договірних коефіцієнтів зміни вартості проєктно-вишукувальних робіт. При створенні кошторису користувач має можливість вибрати: застосовувати договірний коефіцієнт до цього кошторису чи ні. Коефіцієнти зміни вартості проєктно-вишукувальних робіт розраховуються у вікні «Договірна ціна» та відображаються програмою для поточного кошторису на вкладці «Коефіцієнти». Щоб застосувати договірний коефіцієнт зміни вартості проєктно-вишукувальних робіт до вибраного кошторису, достатньо клацнути мишею поле-прапорець, розташоване ліворуч від найменування необхідного Вам коефіцієнта, щоб встановити цю опцію.
 10. Розрахунок класу наслідків об'єктів будівництва реалізовано відповідно до ДСТУ 8855:2019.

Договірна ціна

Розрахунок коефіцієнта зміни вартості робіт для визначення ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання проєктних робіт реалізовано відповідно до алгоритму, наведеного ще у Додатку Л ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, який хоч і скасовано, але за роз'ясненнями Мінрегіону може використовуватись як наочний посібник до розрахунку.

У каталозі Shabloni\ДЦ додано шаблони договірної ціни для структури вартості проєктно-вишукувальних робіт за Додатком Л таблиця Л.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, за листом Мінрегіону від 31.03.2008 №7/8-295, за даними умовної проєктної організації за 1 кв. 2021 року, а також спрощена структура (зарплата з нарахуваннями та інші витрати).

Для кожного виду робіт на вкладці "Структура вартості" реалізовано можливість встановлення коефіцієнта зміни вартості вручну, якщо його розрахунок виконано за іншою методикою та погоджено із замовником певне значення.

У вікні «Договірна ціна» реалізовано можливість збереження у файлі всіх параметрів розрахунку договірної ціни або лише структури вартості за статтями витрат з можливістю підключення збереженого шаблону до інших проєктів.

Реалізовано механізм застосування до кошторисів договірних коефіцієнтів зміни вартості проєктно-вишукувальних робіт. При створенні кошторису користувач має можливість вибрати: застосовувати договірний коефіцієнт до цього кошторису чи ні.

Коефіцієнти зміни вартості проєктно-вишукувальних робіт розраховуються у вікні «Договірна ціна» та відображаються програмою для поточного кошторису на вкладці «Коефіцієнти». Щоб застосувати договірний коефіцієнт зміни вартості проєктно-вишукувальних робіт до вибраного кошторису, достатньо клацнути мишею поле-прапорець, розташоване ліворуч від найменування необхідного Вам коефіцієнта.

Додаткові розрахунки

У складі програмного комплексу реалізовано низку розрахунків, серед яких:

 • витрати пов'язані з відрядженням працівників підрядної організації;
 • розрахунок вартості витрат з внутрішнього та зовнішнього транспорту, організації та ліквідації вишукувань;
 • розрахунок вартості витрат, пов'язаних із складанням інженерно-геологічних та гідрогеологічних звітів;
 • розрахунок вартості витрат, пов'язаних зі складанням програми (проєкту виробництва) інженерно-геодезичних та гідрографічних вишукувань, технічного звіту;
 • витрати на покриття ризиків, пов'язаних із виконанням робіт;
 • витрати, пов'язані з інфляційними процесами.

Клас наслідків

Клас наслідків об'єкта будівництва нам необхідний для правильного вибору показників розрахунку вартості проєктних робіт та експертизи проєктної документації, а також визначення загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва. Саме тому у програмі "Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР" реалізовано "Розрахунок класу наслідків" з формуванням звіту російською чи українською мовою. Результат цього розрахунку - клас наслідків СС1, СС2 або СС3 - можна вказати в "Кошторисі від вартості БМР" для вибору відсоткових показників розрахунку.

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва визначається на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст.32), з урахуванням положень ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд» та ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)». Додатково можливі матеріальні збитки та/або соціальні втрати можна оцінювати, керуючись «Методикою оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002р. №175.

У програмі після заповнення всіх даних для розрахунку формується звіт як документ MS Word, який можна доповнити будь-якою інформацією по об'єкту будівництва - файл зі звітом разом із коригуваннями зберігатиметься в проєкті.

Кошторис на АСУ ТП

АСУ ТП (Автоматизовані системи управління технологічним процесом) призначені для оптимізації технологічних процесів виробництв та підвищення їх ефективності шляхом використання сучасних засобів обчислювальної та мікропроцесорної техніки, ефективних методів та засобів контролю, вимірювання та управління.

Для розрахунку вартості є "Цінник на розробку технічної документації на АСУ ТП", але ще у 2016 році цей Цінник виключений із переліку відомчих збірників у ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та взагалі не увійшов до "Настанови з визначення вартості ПВР" ( наказ №281 від 1.11.2021). Але у зв'язку з тим, що деякі організації використовують Цінник для визначення орієнтовної вартості робіт, розрахунок за цим Цінником у програмі залишено.

Цінник на розробку технічної документації на АСУ ТП складається із трьох частин:

 • Технічне завдання на створення АСУ ПТ. Частина 1 цінника призначена для визначення вартості розробки технічних завдань на створення АСУ ТП, що виконується відповідно до комплексу державних стандартів на автоматизовані системи та інші нормативні та керівні документи щодо створення АСУ ТП.
 • Загальносистемні рішення. Організаційне, інформаційне, математичне та програмне забезпечення АСУ ТП. Частина 2 цінника призначена для визначення вартості розробки загальносистемних рішень, організаційного, інформаційного, математичного та програмного забезпечення АСУ ТП, що виконується відповідно до комплексу державних стандартів на автоматизовані системи та інші нормативні та керівні документи щодо АСУ ТП.
 • Технічне забезпечення АСУ ТП. Частина 3 цінника призначена для визначення вартості розробки технічного забезпечення АСУ ТП, що виконується відповідно до комплексу державних стандартів на автоматизовані системи та інші нормативні та керівні документи щодо створення АСУ ТП.

Цінник призначений для визначення вартості розробки відповідних частин документації на автоматизовані підсистеми управління технологічними процесами, що входять до складу інтегрованих автоматизованих систем як їх комплекти.

Для створення кошторису для розрахунку вартості АСУ ТП у ПК «Будівельні Технології – Кошторис ПВР» необхідно виконати команду Додати > Кошторис на АСУ ТП або скористайтеся відповідним пунктом контекстного меню у вікні "Структура проєкту"

Создать смету на АСУ ТП

Рис.1 - Додавання до проєкту кошторису на АСУТП

Відкриється вікно створення кошторису. Введіть номер, назву кошторису, вкажіть розділи, які потрібно розрахувати, і натисніть кнопку «Застосувати» для створення кошторису.

Создать смету на АСУ ТП

Рис.2 - Створення кошторису на АСУТП

Подальше заповнення кошторису даними виконується за Цінником, який можна відкрити з вікна "Кошторис ПВР". Кошторис друкується за формою №2-П на проєктні роботи.

Друк документів

Залежно від встановленої на проєкті Методики розрахунку для поточного проєкту доступні друковані форми відповідно до "Настанови з визначення вартості ПВР" (наказ №281 від 1.11.2021) або ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 з урахуванням змін.

За складеними та розрахованими кошторисами програма дозволяє виводити на друк усі затверджені форми для проєктно-вишукувальних робіт:

 • зведений кошторис (форма №1-П);
 • кошторис на проєктні, науково-проєктні та розвідувальні роботи (форма №2-П);
 • кошторис виконання робіт (форма №3-П);
 • кошторис на обстеження, оцінку технічного стану та паспортизацію будівель та споруд;
 • розрахунок вартості державної експертизи;
 • кошторис на розробку АСУ ТП;
 • договірна ціна;
 • акти виконаних робіт.

Для кожного друкованого документа користувач має можливість індивідуально вказати нарахування, передбачені правилами складання кошторисів на проєктні роботи, а також вибрати елементи для відображення на друку та встановити підписи.

Крім виведення безпосередньо на друк будь-який документ може бути експортований у будь-який із запропонованих форматів - PDF, HTML, MS Excel або Word, Open Office Calc або Writer, відкривати експортований файл відразу або просто зберегти у вказаній папці вибирає користувач у вікні "Попереднього перегляду".

Також існує можливість друку всіх кошторисів та розрахунків проєкту – кнопка "Пакетний друк" у вікні "Структура проєкту".


Друк документів. Режим попереднього перегляду

Печать документов. Режим предварительного просмотра

Екрани програми «Будівельні Технології – Кошторис ПВР»

Вікно Створення проєкту Створення проєкту
Натисніть, щоб збільшити
Структура проєкту Структура проєкту
Натисніть, щоб збільшити
Локальний кошторис Проєктні роботи Локальний кошторис на проєктні роботи
Натисніть, щоб збільшити
Локальний кошторис Вишукувальні роботи Локальний кошторис на Вишукувальні роботи
Натисніть, щоб збільшити
Види проєктних робіт Види проєктних робіт
Натисніть, щоб збільшити
Види проектних робіт Створення кошторису від вартості БМР
Натисніть, щоб збільшити
Види проектних робіт Створення розрахунку вартості експертизи
Натисніть, щоб збільшити

Новини
Оновлення документiв ІДС БУДСТАНДАРТ. Версія бази 273 від 18.06.2024
До нормативної бази додано 125 нових документів, актуалізовано тексти 10 документів.
 
Розрахунок кошторисів за УПВ з використанням класифікаторів у програмі Кошторис 8
Лекція спрямована на покращення навичок роботи з класифікаторами, що допоможе більш ефективно складати кошторисну документацію згідно з міжнародними стандартами.
 
Моніторинг цін на будівельні матеріали в режимі реального часу
Підвищуйте ефективність будівництва з CheckPrice! Дізнайтесь, як CheckPrice може революціонізувати ваші будівельні проекти!
 
Оновлення програми Кошторис 8.1, редакція від 20.06.2024
Додано можливість розрахунку укрупнених показників вартості (УПВ) за розділами та позиціями локального кошторису. Доступні нові форми для друку, зокрема «Структура УПВ до договірної ціни та акту...
 
Оновлення документiв ІДС БУДСТАНДАРТ. Версія бази 272 від 05.06.2024
До нормативної бази додано 333 нових документів, актуалізовано тексти 11 документів.